El consumo…¿Te consume? Tú decides. 

Kontsumoak kontsumitzen zaitu? Zuk erabaki.

 

 

A través de esta exposición te proponemos reflexionar de una manera crítica sobre los límites de nuestra sociedad de hiperconsumo.

Te planteamos el siguiente recorrido, aunque los paneles son independientes y pueden verse de manera aleatoria. En cada panel podrás tener acceso a vídeos que complementan la temática para ello te recomendamos que te descargues una aplicación de Código QR

Erakusketa honen bidez arras kontsumista den gure gizartearen mugen inguruan hausnartzera gonbidatzen zaitugu.

Ondoko ibilbidea proposatzen dizugu, nahiz eta panelak independienteak diren eta nahiera ikus daitezkeen. Panel bakoitzean gaiak aberasten dituzten bideoak daude, hortaz QR Kodigoak irakurtzeko aplikazioa jaistea gomendatzen dizugu.

thumbnail of paneles 1-4 baja finalLos paneles del 1 al 4 nos aportan una visión del contexto en el que vivimos, el marco global económico, político y social. Para ello, en los paneles 1 y 2 hablaremos de la globalización y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En los paneles 3 y 4, nos centraremos en la publicidad y contrapublicidad. La publicidad como herramienta poderosa de creación de falsas necesidades, que alimenta al sistema capitalista. La contrapublicidad, como técnica creativa de resistencia y pensamiento crítico.

1go eta 4. panelek bizi garen testuinguruan kokatzen gaituzte, globala den marko ekonomiko, politiko eta sozialean zehazki. Horretarako 1go eta 2. paneletan globalizazio zein Garapen Iraunkorrerako Helburuen inguruan hitz egingo dugu.

3. eta 4. paneletan publizitate eta kontrapublizitatean arreta jarriko dugu. Publizitatea behar faltsuak sortu eta sistema kapitalista elikatzen duen tresna gisa. Kontrapublizitatea borroka sortzaile eta gogoeta kritikorako teknika gisa.

thumbnail of paneles 5-8 baja finalLos paneles del 5 al 8 abordan distintas realidades variantes de consumo: tecnología, textil, alimentación y comercio justo. A través de los paneles podrás tener información y reflexionar de manera crítica sobre nuestro modelo de consumo. Al final de todos los paneles encontrarás preguntas para la reflexión.

5. eta 8. paneletan kontsumotik eratorritako zenbait egitate ikusgai daude: teknologia, ehungintza, elikadura eta bidezko merkataritza. Panelak bitarte gure kontsumo ereduaren gaineko hausnarketa kritikoa gauzatzeko informazioa aurkituko duzu.

thumbnail of paneles 9-12 baja finalLos paneles del 9-12 nos hablan de alternativas, propuestas, acciones y campañas. No es fácil ir a contracorriente pero ya hay propuestas en marcha que se están desarrollando. Te animamos a que investigues, te sumes, crees, propongas e impulses nuevas iniciativas en tu instituto, centro de trabajo, asociación, barrio…¡en cualquier lugar en el que participes!

9. eta 12. panelek aukeren, proposamenen, ekintzen eta kanpainen inguruan dihardute. Ez da erraza kontrakorronte egitea baino dagoeneko martxan da proposamen bat. Ikertzera, sortzera eta zure ikastetxe, lantoki, erakunde edo auzoan ekintza berriak sustatzera gonbidatzen zaitugu. Parte hartzen duzun edozein tokitan!